Nyheder

Skrevet: tor, 03/03/2016 - 17:08

Holbæk Art kom i dag et vigtigt skridt videre i retning af at realisere anden fase af kunsteventen i august måned i år.

Hele 50.000 kroner lød donationen fra Jyske Bank på - hvoraf den ene halvdel kom fra Jyske Banks Almennyttige Fond og den anden halvdel fra Jyske Banks afdeling i Holbæk.

Overrækkelsen foregik i Jyske Banks afdeling i Holbæk, hvor bestyrelsesformand for Holbæk Art, Henrik Møller, modtog de 50.000 kroner, som blev overrakt af afdelingsdirektør Claus Olesen.

De donerede penge var i dagens anledning markeret symbolsk i form af en tom billedramme, som Holbæk Art nu skal bruge donationen til at fylde malerier i - på byens gavle og vægge til sommer.  

Fra Holbæk Arts bestyrelse deltog desuden borgmester Søren Kjærsgaard, næstformand i bestyrelsen Leif Skov, forstander på Kunsthøjskolen i Holbæk, Michael Nielen, Mogens Christiansen fra MC Kunstformidling og ikke mindst kurator for Holbæk Art 2016 mag. art. Dina Vester Feilberg, der til daglig er leder af Kunst- og Kulturcentret Rønnebæksholm. 

Desuden deltog direktør for Concura, Jakob Schiøtt, der var til stede i sin egenskab som leder af Holbæk Arts PR udvalg og erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Holbæk, Dorthe Schultz, som bl.a. har været aktiv i at få dagens overrækkelse på skinner.

Se billeder fra overrækkelsen under menupunktet "Galleri" og klik her for at se den lille film fra overrækkelsen, som er produceret af Jyske Bank TV.

 

 

Skrevet: man, 29/02/2016 - 08:58

Bliv klogere på de visioner, der skabte Holbæk Art og de 13 værker, der siden 2014 har gjort byen til et udendørs kunstmuseum. Holbæk Art har netop frigivet billetterne til forårets rundvisninger – med og uden en skøn frokostanretning på Restaurant SuRi. Se rundvisningsdatoerne under menupunktet ”Rundvisninger” og køb din billet på Holbæk Museum allerede nu og senest dagen før den ønskede rundvisning.

 

 

Skrevet: man, 15/02/2016 - 10:27

Jyske Banks Almennyttige Fond og Jyske Bank i Holbæk donerer i alt 50.000 kroner til Holbæk Art.

Tirsdag den 1. marts vil Claus Olesen, som er afdelingsdirektør i Jyske Bank i Holbæk, overrække Holbæk Art en stor pose penge, der bringer projektet et vigtigt skridt videre i retning af at realisere anden fase af kunsteventen i august måned i år. Hele 50.000 kroner lyder donationen på, hvoraf den ene halvdel kommer fra Jyske Banks Almennyttige Fond og den anden halvdel fra Jyske Banks afdeling i Holbæk.

Claus Olesen, som til hverdag glæder sig over udsigten til Holbæk Art værkerne fra afdelingen i Bysøstræde, hæfter sig især ved de dele af projektet, der handler om den folkelige udbredelse: -Med Holbæk Art har vi fået moderne samtidskunst ud i øjenhøjde med borgerne, hvor det bliver relevant og nærværende for en hel masse mennesker. Også skolebørnene, som jeg ser i bybilledet, når de er på rundvisning til værkerne, fortæller han.

Denne side ligger ifølge Claus Olesen i rigtig god tråd med Jyske Banks Almennyttige Fonds formål om at virke til udviklingen af almennyttige projekter indenfor bl.a. kunst, uddannelse og social udvikling.

Claus Olesen forklarer, at donationen også tilfalder Holbæk Art, fordi projektet har et højt fagligt niveau, og at det nyder stor anerkendelse i den etablerede kunstverden, hvor anbefalinger fra direktør for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, og tidligere ARoS direktør, Jens Erik Sørensen, vejer tungt.

Claus Olesen er derudover meget bevidst om, at Holbæk Art er medvirkende til at gøre Holbæk Kommune til et bedre sted at bo og arbejde – og drive forretning: - Holbæk Art er vigtig, fordi det fortæller om Holbæk, og skiller byen ud fra andre danske provinsbyer. Det skaber værdi for alle borgerne, og vi kan være stolte af projektet, som vi føler, tilhører os alle sammen, slutter han.

Overrækkelsen af donationen sker tirsdag den 1. marts klokken 16.00 i Jyske Banks afdeling, Bysøstræde 10, hvor bestyrelsen for Holbæk Art med bl.a. borgmester Søren Kjærsgaard og initiativtager til projektet, Henrik Møller, vil være til stede.

 

 

Skrevet: ons, 23/12/2015 - 16:21

Som opmærksomme borgere og besøgende i Holbæk vil have bemærket er tre af værkerne fra Holbæk Art 2014 allerede belyste.

De belyste værker er:

* Alexander Tovborgs maleri i Torvestræde

* Catrine Raben Davidsens i Studiestræde

* Per Mølgaards på Bysø Plads på bagsiden af Nygade No5.

Holbæk Arts formand, Henrik Møller, fortæller:

- Det er en stor glæde, at vi nu er kommet vores målsætning om at få værkerne belyst et stort skridt nærmere. Efter planen vil alle værkerne blive belyst næste år - både dem fra 2014 og alle de nye, som tilføjes i 2016. Dette gør os unikke i Europa, hvor der ikke er andre udendørs kunstmuseer, der har lys på værkerne i vinterhalvåret.

 

 

Skrevet: ons, 23/12/2015 - 16:18

Det kan nu offentliggøres, at Holbæk Art 2016 finder sted i uge 33 og 34 med hovedvægten af aktiviteterne i uge 34 og fernisering af de nye værker den 26. august 2016

På nuværende tidspunkt kan det også afsløres, at der i 2016 engageres i alt 10 kunstnere, og at ca. halvdelen af disse vil være udenlandske. Derudover vil en af kunstnerne i 2016 være en billedhugger.

Mag. art. Dina Vester Feilberg, overtog for et halvt år siden hvervet som kurator efter kunstprojektets første kurator, John Kørner, der pegede på hende som sin efterfølger. Hun har det sidste halve år arbejdet med kurateringen af Holbæk Art 2016 og er nu nået så langt i processen, at kunstnerlisten for 2016 kan offentliggøres i begyndelsen af det nye år.

Dina Vester Feilberg glæder sig til projektets anden runde med både danske og internationale kunstnere, der vil bidrage til samlingen, og til den skulptur, som efter planen vil udvide grænserne for, hvordan kunstprojektet ’indtager’ byrummet. 

Dina Vester Feilberg har i sin kuratering valgt at fortsætte i det spor, som John Kørner lagde for Holbæk Art i 2014, og hun vil ligesom ham fokusere på enkeltstående, markante kunstværker. 

Dina Vester Feilberg fortæller:

- Jeg har det sidste halve år brugt en del tid på at fordybe mig i Holbæks historie med hjælp fra Karen Sivebæk Munk-Nielsen fra Holbæk Museum, der har fortalt mig den historie, som knytter sig til byens bygninger og gavle. Den viden vil jeg nu give videre til kunstnerne, men jeg vil samtidig lade det være op til dem, om de vil forholde sig til de historier, byens rum gemmer på. 

Det er vigtigt for Dina Vester Feilberg, at kunstnerne på den måde stilles frit til at fortælles deres egen historie. Derudover har hun ønsket at samle en alsidig gruppe af kunstnere, der alle har et markant, visuelt udtryk. 

Dina Vester Feilberg fortæller desuden, at Holbæk Art kommer til udfordre flere af kunstnerne: 

- Blandt de udvalgte kunstnere vil der både være nogen, der er vant til at arbejde i stort format, og andre, for hvem opgaven er ny og anderledes i forhold til deres sædvanlige praksis. Holbæk Arts unikke rammer giver disse kunstnere nye udfoldelsesmuligheder, og det tager de meget positivt imod.

Det er endnu så tidligt i processen, at de nye kunstnere endnu ikke har fået de rammer tildelt, hvor de skal arbejde i 2016, men flere af dem har allerede peget på, hvilken slags mur eller område de vil foretrække, eksempelvis en moderne mur med rene linjer eller et lidt mere hemmelighedsfuldt sted, som man skal anstrenge sig for at opdage.

Om den billedhugger, som efter planen bliver en del af Holbæk Art i 2016, kan Dina Vester Feilberg fortælle, at hun forventer, at der vil blive skabt en skulptur, som får en central placering i byrummet.

 

 

Skrevet: søn, 20/12/2015 - 13:11

Kære alle

Vi fra Holbæk Art vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Tusind tak for jeres opbakning i året, der gik, og vi glæder os til 2016, hvor vi vender tilbage med en række spændende nye kunstnere.

Kærlig hilsen

Holbæk Art

 

 

 

Skrevet: man, 19/10/2015 - 16:44

Holbæk Art varmer op til 2016 med helt nye T-shirts til sportsbrug. Se foto og beskrivelse af de nye T-shirts under menupunktet “Shop” og køb dem på Turistkontoret på Holbæk Museum.

Klar - parat - Holbæk Art!

 

 

Skrevet: ons, 24/06/2015 - 21:46

Holbæk Art mødtes i dag med beboerne fra ejendommen på hjørnet mellem Brogade og Labæk til en lille fernisering i anledning af, at Jakob Boeskovs værk om ’Shamanen Claus’ nu er opført i den oprindeligt tiltænkte udgave. Små tredive mennesker var mødt op og kunne hilse på hinanden over et lille glas vin og samtidig glæde sig over det flotte motiv på gavlen. Borgmester Søren Kjærsgaard kiggede også forbi, og flere nysgerrige forbipasserende vendte blikket opad og blev mødt med budskaber som kærlighed, fremtid og massage. Det varmede, selv på en kold dag.

Se fotos fra ferniseringen under galleriet her på hjemmesiden.

 

 

Skrevet: fre, 19/06/2015 - 13:35

Kommer du forbi krydset mellem Labæk og Brogade, så vil du opdage, at Jakob Boeskovs vægmaleri i disse dage bliver erstattet med et nyt. Holbæk Art ønsker i samarbejde med beboerforeningen i ejendommen at bringe værket i overensstemmelse med den skitse, som Jakob Boeskov oprindeligt fremlagde, og Jakob Boeskovs assistent er derfor taget til Holbæk med den originale skitse under armen, så han de kommende dage kan få lagt motiv på den nu sorte gavl. Værket forventes færdigt den 24. juni.

 

 

 

Skrevet: tor, 11/06/2015 - 13:53

Det er med stor glæde, at Holbæk Art nu kan præsentere den kommende kurator for Holbæk Art 2016, som bliver den 38-årige, kunsthistoriker Dina Vester Feilberg.

Dina er uddannet fra Københavns Universitet i  2008 og har siden januar 2014 været leder af kunsthallen Rønnebæksholm ved  Næstved.

Det er bl.a. Holbæk Arts første kurator, John Kørner, som har peget på hende:
"Jeg har peget på Dina Vester Feilberg, fordi jeg synes, at hun er en meget interessant kurator, og fordi hun er leder af Rønnebæksholm. Hun har en kompetent retorik omkring det samtidige billedkunstneriske niveau både nationalt og internationalt. Hun har gjort det utrolig godt og gør det stadig på Rønnebæksholm, hvor det virker, som om hun egenhændigt har skabt
stedets særlige profil. Jeg har en fornemmelse af, at hun også bidrager rigtig godt på kunstscenen uden for København og dermed er en oplagt kurator for Holbæk Art. Desuden har hun rigtig gode evner ud i fundraising, som er en nødvendighed i tilblivelsen af Holbæk Art." 

Om sin kommende opgave som kurator for Holbæk Art 2016 tænker Dina Vester Feilberg, at hun kan vælge enten at fungere som kunstnernes facilitator eller indtage en mere aktiv rolle som deres sparringspartner ikke mindst i forhold til de specifikke rum, de skal ’udstille i’: "Jeg ønsker, at kunstnerne bruger byrummet og den særlige plads, som deres værk indgår i, som et tematisk starting point. Det betyder ikke, at vi skal genfortælle alt det, alle ved i forvejen, men at den væg eller gavl, der arbejdes med, bliver en inspirationsramme med mange historiske lag, som kunstnerne kan forholde sig til."

For Holbæk Art 2016 er det planen at involvere 15 nye kunstnere, herunder gerne en eller to billedhuggere og også  udenlandske kunstnere. 
Det høje kunstneriske niveau fra 2014 fastholdes, og budgettet forventes at ligge på 3 millioner kroner. Dina Vester Feilberg begynder sin kunstneriske research den 9. juni, hvor hun besøger Holbæk i sin egenskab af kurator for begivenheden, som finder sted august 2016 men allerede er under planlægning.